Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


startpagina

Startpagina

Welkom bij het EU verkiezingsprogramma van de PP!

De Piratenpartij is een nieuwe partij met frisse ideeën, die in rap tempo de wereld verovert. We zijn een politieke organisatie die in 42 landen actief deelneemt aan verkiezingen, wat geleid heeft tot zetels van regionaal niveau tot in het Europees Parlement. In maart hebben we ook bij onze eerste deelname van de Gemeenteraadsverkiezingen binnen Nederland al direct succes geboekt. Daarom doen wij nu in Nederland voor het eerst mee aan de Europese Parlementsverkiezingen.

Je kent ons waarschijnlijk vooral van onze traditionele speerpunten, zoals privacy, een vrij en open internet, democratische vernieuwing en hervorming van het auteursrecht. Deze onderwerpen spelen vooral in de Europese politiek. Bovendien hebben de onthullingen van Edward Snowden over wereldwijde massa-surveillance bevestigd wat wij al jaren roepen. Dit maakt meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk ons geluid is in Europa. Daarom verwachten we nu ook in Europa een goed resultaat neer te kunnen gaan zetten.

Een frisse wind is in Europa hard nodig. Wat ooit een nuttige unie was, is nu een lobbyparadijs geworden, doordat er te veel macht bij een te kleine groep mensen is neergelegd. Een voorbeeld dat dit goed onderstreept is het TTIP verdrag tussen de EU en de VS. Dit wordt een vrijhandelsverdrag genoemd, maar in werkelijkheid heeft het weinig met vrije handel van doen. Het wordt door grote multinationals met hulp van lobbyisten in gesloten achterkamertjes in elkaar geknutseld. En dat gaat ten koste van ons. Als TTIP erdoor komt, kunnen de grote multinationals niet meer belemmerd worden door burgerrechten, gezondheidsregels, milieu en democratische controle. Als wij daar iets aan willen doen zullen ze daar via investeringsverdragen een miljardenclaim voor kunnen indienen.

De Piratenpartij is echter niet zomaar een klaagpartij die alleen maar om minder Europa roept met een verkiezingsprogramma van één kantje. Wij hebben daadwerkelijk oplossingen om Europa te repareren.

We willen strijden voor een transparant bestuur. Met een open agenda zodat iedereen kan controleren welke lobbycontacten er zijn. Ook willen we het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger leggen. Europa beslist dus alleen waar dat een duidelijke meerwaarde heeft. Sterker nog, we vinden dat mensen zoveel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen door directe inspraak. De Piratenpartij wil moderne technologie namelijk niet inzetten om Europa meer macht te geven via massa-surveillance, maar deze macht terug te geven aan het volk via directere democratie en burgerfora.

Je kijkt nu naar ons partijprogramma. Een programma met een duidelijke visie en vol praktische voorstellen over hoe we deze visie kunnen realiseren. Een visie gegrond in het heden en met idealen voor de toekomst. Idealen voor een open en eerlijk Europa. Een modern en duurzaam Europa waar iedereen zich kan ontplooien. Een Europa dat haar burgers vertrouwt en de inspraak geeft die bij dit vertrouwen hoort. Een Europa waar elke beslissing zo dicht mogelijk bij de burger wordt genomen. Een Europa waar de basisrechten van alle mensen gewaarborgd zijn.

Wij leven in een wereld die constant in beweging is. Een wereld waar de zekerheden van vandaag morgen verdwenen kunnen zijn. En net als jij weten wij niet wat die veranderingen zullen zijn. We hebben een visie op Europa en vanuit deze visie hebben we een partijprogramma gemaakt vol voorstellen. Maar deze lijst aan voorstellen is geen checklist waar we ons succes aan kunnen afmeten; geen draaiboek voor de toekomst. De Piratenpartij staat voor vernieuwing. En durft toe te geven dat nieuwe omstandigheden om nieuwe oplossingen kunnen vragen. Uit angst zwak over te komen bij de kiezer durven andere partijen dit niet, maar wij doen dit wel. Wij durven écht na te denken over de wereld van morgen en staan hier opvallend alleen in.

We vragen om je stem. Niet omdat we weten hoe morgen eruit ziet, maar omdat we toegeven dat we dat niet weten. Niet vanwege de goede voorstellen waar ons programma vol mee staat, maar vanwege de visie waar deze voorstellen uit voortkomen. Een visie waar we samen met jou aan willen werken. Wat de toekomst ook zal brengen.

Matthijs Pontier,
Lijsttrekker Piratenpartij bij de Europees Parlementsverkiezingen

PDF versie van dit verkiezingsprogramma

startpagina.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 15:26 door theyosh